Στην εταιρεία ΧΙΩΤΑΚΗΣ επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε και να αναπτύξουμε επαγγελματίες, που είναι σε θέση να σκέφτονται δημιουργικά πέρα από τα προκαθορισμένα πλαίσια. Πιστεύουμε στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και επιδιώκουμε την εξέλιξη των συνεργατών μας μέσα στην εταιρεία.