• Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο

Ο σεβασμός στον άνθρωπο, την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την εταιρεία ΧΙΩΤΑΚΗΣ. Οι αρχές τις εταιρείας συνάδουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη και στηρίζουν τους τρεις βασικούς πυλώνες της: Οικονομία – Κοινωνία - Περιβάλλον.

Περιβάλλον

  • Σε κάθε της δραστηριότητα η εταιρεία ενσωματώνει περιβαλλοντικές πολιτικές και πρακτικές
  • Κατά τη χρήση των εγκαταστάσεών της προβαίνει σε αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και των υλικών σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Αναπτύσσει προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε θέματα περιβάλλοντος
  • Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας γίνεται συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών.

Κοινωνία

Η εταιρεία ΧΙΩΤΑΚΗΣ αναλαμβάνει καθημερινά δράση με στόχο τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Παιδεία

  • Ξεναγήσεις στο εργοστάσιο για μαθητές Δημοτικού Εδώ και πολλά χρόνια στο εργοστάσιο στις Κορακιές Ακρωτηρίου πραγματοποιούνται επισκέψεις και ξεναγήσεις μαθητών από σχολεία όλης της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια κάθε ξενάγησης οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά πώς δουλεύει η γραμμή παραγωγής και να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία. Στόχος είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση για θέματα κρητικής διατροφής, ποιότητας προϊόντων αλλά και σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης μιας σύγχρονης εταιρείας.

Αθλητισμός

  • Ο αθλητισμός συμπληρώνει την κοινωνική δράση της εταιρείας ΧΙΩΤΑΚΗΣ μέσα από την υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Τοπικοί φορείς

  • Η εταιρία ΧΙΩΤΑΚΗΣ προσφέρει σταθερά τη στήριξή της και ενισχύει τις πρωτοβουλίες σημαντικών κοινωνικών φορέων, φιλανθρωπικών σωματείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Σύλλογος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ για την προστασία παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες
Μητρόπολη Χανίων
Δήμος Χανίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κύτταρο Χαλέπας